Adult Exam

5th Kyu (Yellow Belt)

Tachi waza Shomen uchi Ikkyo
Tachi waza Shomen uchi Irimi nage
Tachi waza Shomen uchi Kote gaeshi

4th Kyu (Orange Belt)

Suwari waza Ai Hanmi Katate dori Ikkyo
Suwari waza Ai Hanmi Katate dori Irimi Nage
Suwari waza Shomen uchi Ikkyo
Suwari waza Shomen uchi Irimi Nage
Tachi waza Gyaku hanmi katate dori Ikkyo
Tachi waza Gyaku hanmi katate dori Nikyo
Tachi waza Gyaku hanmi katate dori Kote gaeshi
Tachi waza Gyaku hanmi katate dori Uchi kaiten nage
Tachi waza Gyaku hanmi katate dori Kokyu nage
Tachi waza Gyaku hanmi katate dori Ude kime nage
Tachi waza Gyaku hanmi katate dori Tenchi nage
Tachi waza Kata dori Ikkyo
Tachi waza Kata dori Nikyo
Tachi waza Ai Hanmi Katate dori Sankyo
Tachi waza Ai Hanmi Katate dori Kote gaeshi
Tachi waza Ai Hanmi Katate dori Ude kime nage
Tachi waza Shomen uchi Kote gaeshi
Tachi waza Yokomen uchi Shiho nage
Tachi waza Yokomen uchi Ude kime nage
Tachi waza Ryo katate dori Tenchi nage
Tachi waza Ushiro ryote dori Sankyo

3rd Kyu (Green Belt)

Suwari waza Gyaku hanmi katate dori Ikkyo
Suwari waza Gyaku hanmi katate dori Nikyo
Suwari waza Kata dori Ikkyo
Suwari waza Kata dori Nikyo
Suwari waza Shomen uchi Nikyo
Suwari waza Shomen uchi Sankyo
Suwari waza Shomen uchi Gokyo
Suwari waza Shomen uchi Kote gaeshi
Hanmi Handachi waza Shomen uchi Irimi Nage
Tachi waza Ushiro ryote dori Ikkyo
Tachi waza Ushiro ryote dori Sankyo
Tachi waza Ushiro ryote dori Shiho nage
Tachi waza Ushiro ryote dori Kote gaeshi
Tachi waza Ushiro ryote dori Ude kime nage
Tachi waza Ryote dori Ikkyo
Tachi waza Ryote dori Shiho nage
Tachi waza Tsuki Kote gaeshi
Tachi waza Tsuki Ude garami
Tachi waza Tsuki Hiji Kime Osae
Tachi waza Yokomen uchi Ikkyo
Tachi waza Yokomen uchi Nikyo
Tachi waza Yokomen uchi Sankyo
Tachi waza Yokomen uchi Gokyo
Tachi waza Yokomen uchi Kote gaeshi
Tachi waza Yokomen uchi Irimi Nage
Tachi waza Shomen uchi Ikkyo
Tachi waza Shomen uchi Sankyo
Tachi waza Shomen uchi Kokyu nage

2nd Kyu (Blue Belt)

Suwari waza Ryo Kata Dori Ikkyo
Suwari waza Ryo Kata Dori Nikyo
Suwari waza Yokomen uchi Ikkyo
Suwari waza Yokomen uchi Nikyo
Suwari waza Yokomen uchi Sankyo
Suwari waza Yokomen uchi Yonkyo
Suwari waza Yokomen uchi Gokyo
Suwari waza Yokomen uchi Irimi Nage
Suwari waza Kata dori Sankyo
Suwari waza Gyaku hanmi katate dori Irimi Nage
Suwari waza Gyaku hanmi katate dori Kote gaeshi
Hanmi Handachi waza Gyaku hanmi katate dori Soto kaiten nage
Hanmi Handachi waza Ryote dori Shiho nage
Hanmi Handachi waza Shomen uchi Irimi nage
Tachi waza Kata dori Men uchi Ikkyo
Tachi waza Kata dori Men uchi Nikyo
Tachi waza Kata dori Men uchi Sankyo
Tachi waza Kata dori Men uchi Shiho nage
Tachi waza Kata dori Men uchi Kote gaeshi
Tachi waza Kata dori Men uchi Irimi nage
Tachi waza Ryote dori Kote gaeshi
Tachi waza Ryote dori Irimi Nage
Tachi waza Ushiro ryo kata dori Ikkyo
Tachi waza Ushiro ryo kata dori Nikyo
Tachi waza Ushiro ryo kata dori Sankyo
Tachi waza Ushiro ryo kata dori Tenchi nage (sokumen irimi nage)
Tachi waza Yokomen uchi Gokyo
Tachi waza Shomen uchi Shiho nage
Tachi waza Shomen uchi Soto kaiten nage
Tachi waza Shomen uchi Uchi kaiten nage
Tachi waza Kata dori Sankyo
Tachi waza Kata dori Yonkyo
Tachi waza Gyaku hanmi katate dori Sankyo
Tachi waza Gyaku hanmi katate dori Yonkyo
Tachi waza Gyaku hanmi katate dori Sumi Otoshi
Tachi waza Ushiro ryote dori Juji garami
Tachi waza Ushiro ryote dori Tenchi nage (sokumen irimi nage)
Tachi waza Chudan tsuki Ikkyo
Tachi waza Chudan tsuki Irimi Nage
Tachi waza Jodan Tsuki Hiji Kime Osae
Tachi waza Ushiro ryo hiji dori Ikkyo
Tachi waza Ushiro Ryo kata dori Tenchi nage
Tachi waza Different Attacks Kokyu nage

1st Kyu (Brown Belt)

Suwari waza Yokomen uchi Kote gaeshi
Suwari waza Shomen uchi Gokyo
Hanmi Handachi waza Shomen uchi Ikkyo
Hanmi Handachi waza Shomen uchi Nikyo
Hanmi Handachi waza Shomen uchi Gokyo
Hanmi Handachi waza Gyaku hanmi katate dori Nikyo
Hanmi Handachi waza Gyaku hanmi katate dori Kote gaeshi
Hanmi Handachi waza Gyaku hanmi katate dori Kokyu nage
Tachi waza Jodan Tsuki Ikkyo
Tachi waza Jodan Tsuki Nikyo
Tachi waza Jodan Tsuki Sankyo
Tachi waza Jodan Tsuki Shiho nage
Tachi waza Jodan Tsuki Irimi nage
Tachi waza Jodan Tsuki Uchi Kaiten nage
Tachi waza Chudan tsuki Nikyo
Tachi waza Chudan tsuki Sankyo
Tachi waza Chudan tsuki Kote gaeshi
Tachi waza Chudan tsuki Uchi Kaiten nage
Tachi waza Ushiro katate dori kubi shime Kote gaeshi
Tachi waza Ushiro katate dori kubi shime Shiho nage
Tachi waza Ushiro ryote dori Ikkyo
Tachi waza Ushiro ryote dori Kote gaeshi
Tachi waza Ushiro ryote dori Shiho nage
Tachi waza Yokomen uchi Ikkyo
Tachi waza Yokomen uchi Nikyo
Tachi waza Yokomen uchi Sankyo
Tachi waza Yokomen uchi Yonkyo
Tachi waza Yokomen uchi Kote gaeshi
Tachi waza Shomen uchi Gokyo
Tachi waza Applications starting from Shiho nage Ude kime nage
Tachi waza Applications starting from Shiho nage Ude garami
Tachi waza Applications starting from Shiho nage Hiji kime osae